اولین خدمات ترجمه آنلاین در ایران با 20 سال افتخار خدمات رسانی اینترنتی
فرهنگ لغت
دیکشنری انگلیسی فارسی دیکشنری فرانسه دیکشنری آلمانی دیکشنری اسپانیایی

گزارش اصالت علمی و عدم سرقت ادبی سایت Turnitin
فرهنگ واژه های تخصصی
فنی مهندسی شیمی علوم زمین جامعه شناسی بهداشت زیست شناسی حسابداری و مالی