اولین خدمات ترجمه آنلاین در ایران با 18 سال افتخار خدمات رسانی اینترنتی
کنترل کیفیت ترجمه
کنترل کیفیت ترجمه یکی از ارکان اساسی کار ما است و برای تضمین کیفیت کار انجام شده و کسب اطمینان از مطلوب بودن ترجمه های انجام شده تلاش می شود تا بکار گیری عناصر زیر کیفیت خدمات ارائه شده در سطح بالایی نگه داشته شود:

  • کلیه ترجمه ها توسط مترجمان آشنا به رشته تخصصی انجام می شود.

  • از کتب واژگان تخصصی هر رشته در حین ترجمه استفاده می شود.

  • هر پروژه ترجمه دارای یک مدیر پروژه است که تسلط کامل زبانی دارد و مسئولیت کنترل کیفیت را بر عهده دارد.

  • ترجمه در این سیستم حتما توسط یک مترجم دوم بجز مدیر پروژه نمونه خوانی می شود.


  • در صورتی که کیفیت ترجمه توسط مشتریان مورد ایراد قرار بگیرد حتما ترجمه نمونه خوانی مجدد و حتی در صورت نیاز ترجمه مجدد خواهد شد. چرا که بر این باوریم که شما باید ترجمه ای دریافت نمایید که کلیه توقعات شما را برآورده نماید.

    ما در سایت ترجمه معتقدیم که چیزی به اسم ترجمه دانشجویی وجود ندارد و ترجمه در هر سطحی باید بطور کاملا حرفه ای انجام گیرد.