اولین خدمات ترجمه آنلاین در ایران با 18 سال افتخار خدمات رسانی اینترنتی
هزینه ترجمه
ما با ایجاد بانك بزرگ مترجمین فارسی و با شناسایی و بكار گیری مترجمان زبده حوزه های مختلف علمی اكنون آماده ایم تا ترجمه های شما را در سبكی كاملا حرفه ای ترجمه نماییم. انجام ترجمه در این سایت بصورت كنترل شده و با استفاده از فناوری روز كنترل كیفیت ترجمه در جهان انجام می گیرد.

هر پروژه ترجمه با استفاده از واژگان تخصصی هر حوزه (Glossary) و با نظارت یك مدیر پروژه انجام می شود و در نهایت توسط او بازبینی و نهایی می شود.

ترجمه ای که دریافت خواهید نمود ترجمه ای نهایی و تایپ شده خواهد بود.

متوسط قیمت برای ترجمه كلمه ای 700 ریال در زبان انگلیسی (صفحه 300 کلمه ای در حدود 21000 تومان) و در زبانهای دیگر 900 ریال است اما بسته به نوع پروژه و نحوه درخواست آن ممكن است این قیمت پایین تر یا بالاتر محاسبه شود. به همین جهت خواهشمند است متن خود را به همراه کلیه اطلاعات تماس خود ابتدا جهت برآورد قیمت به نشانی info@tarjomeh.com ارسال نمایید.